Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

bip

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infromuje, że w ramach kontynuacji prac związanych z włączaniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej do miejskiego systemu wodociągowego w dniu 2.08.206 r. w ogdzinach 22.00 - 3.00 rano nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Sobieskiego od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicą J. Piłsudskiego (bloki mieszkalne KSM ul. J. Piłsudskiego nr 46-44; ul. Sobieskiego 4A).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

znak sprawy: ZP/PN/2/2016

termin składania ofert: 08.08.2016 r. do godz. 11.00

[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Uchwałą Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 czerwca 2016r Nr XVII/139/2016 przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw na okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Wykonanie remontu dróg gminnych - nakładki asfaltowe"

znak sprawy: ZP/PN/1/2016

termin składania ofert: 06.07.2016 r. do godz. 11.00

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. rozpoczęto prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna. Jednocześnie infrujemy, że w trakcie prowadzonych prac mogą ewentualnie wystąpić zakłócenia w dostawie wody.foto 3foto 4foto 5foto 6foto 7foto 8

 foto 1foto 2