Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Wykonanie remontu dróg gminnych - nakładki asfaltowe"

znak sprawy: ZP/PN/1/2016

termin składania ofert: 04.07.2016 r. do godz. 11.00

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna) w Krasnymstawie".

znak sprawy: ZS/ZWK/1/2016

termin składania ofert: 10.05.2016 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r. o godz. 11.10

[szczegóły]

W związku z uwagami wnoszonymi przez mieszkańców do zapisów zawartych w dostarczonym harmonogramie odbioru odpadów zielonych dotyczących liści orzecha włoskiego wyjaśniamy co następuje:

W okresie obowiązywania harmonogramu odbioru odpadów zielonych w miesiącach od maja do września 2016 roku nie będą występować odpady w postaci liści orzecha włoskiego. Jednocześnie informujemy, że w kolejnym harmonogramie obowiązującym od października 2016 roku zapis ten zostanie usunięty.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w zakładce "HARMONOGRAM" zamieszczono terminy odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i wielkogabarytowych na okres maj - wrzesień 2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon"

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2016 r. do godziny 15.00.

[szczegóły]