Cennik i taryfy >> Opłaty za wywóz nieczystości

CENNIK

OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH
obowiązujący od dnia 10.12.2013 r.

Lp. Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT
 I. WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 55,00 zł
8%
2. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 55,00 zł 8%
3.

Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (zł/m3)

 

32,00 zł

8%
4. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.) 11,76 zł 8%
5. Wywóz odpadów zmieszanych luzem (zł/m3) 65,00 zł 8%
II. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW
1. Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) 25,00 zł 23%
2. Wynajem kontenera KP-7 (1szt.) 75,00 zł 23%
III. SPRZEDAŻ POJEMNIKÓW    
1 Sprzedaż pojemnika 1,1 m3 (zł/szt.) 720,00 zł 23%
2. Sprzedaż pojemnika SM 110 bez kółek (zł/szt.) 104,40 zł 23%
3. Sprzedaż pojemnika SM 110 z kółkami (zł/szt.) 128,40 zł 23%
 IV.

     WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7

(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)

 1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 280,00 zł 8%

 

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Lp. Miejsce wykonywania usługi Cena jednostkowa [netto] VAT
WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
1. Na terenie MIASTA KRASNYSTAW - (zł/m3) 15,00 zł 8%
2.

Spoza terenu MIASTA KRASNYSTAW

-odległość do 10 km od miejsca poboru ścieków do Miejskiej Oczyszczalni - (zł/m3)

24,00 zł 8%
3.

Spoza terenu MIASTA KRASNYSTAW

- odległość powyżej 10 km od miejsca poboru ścieków do Miejskiej Oczyszczalni - (zł/m3)

28,00 zł 8%

 

POZOSTAŁE USŁUGI

1. - wynajem ciągnika z przyczepą (zł/godz.) 46,00 zł 23%
2. - wynajem koparko - ładowarki "Ostrówek" (zł/godz.) 76,00 zł 23%
3. - wynajem koparko - ładowarki "HSW 9.50" (zł/godz.) 80,00 zł 23%
4. - wynajem równiarki drogowej (zl/godz.) 120,00 zł 23%
5. - wynajem zamiatarki (zł/godz.) za utrudnienie doliczane jest 50% 165,00 zł 8%
6. - wynajem kosy spalinowej (zł/godz) 37,00 zł 8%
7. - wynajem kosiarki rotacyjnej (zł/godz) 79,00 zł 8%
8. - ręczne oczyszczanie 1m2 powierzchni 1,10 zł 8%
9. - dojazd poza granicami miasta (zł/km) - dotyczy wszystkich usług 2,40 zł 23%
10. - wynajem samochodu WUKO SCK 4z (zł/h) 269,00 zł 23%
11. - dojazd, powrót i pobór wody (zł/km) - dotyczy samochodu WUKO SCK 4z 2,30 zł 23%

 


Projekt i wykonanie: ifuture interactive
Powered by auroraCMS
Valid CSS 2.1 Valid XHTML 1.0 Transitional